Kjøpe astmamedisin på nett

Sist oppdatert

Det finnes en rekke forskjellige medisiner mot astma og disse har til dels forskjellige egenskaper. Blant annet av har vi astmamedisin som virker forebyggende, vi har medisiner som raskt lindrer symptomene og vi har kombinasjonsmedisiner som både forebygger og lindrer.

Kjøp av astmamedisiner på nett

Når denne artikkelen først ble publisert var det mulig å kjøpe astmamedisin fra noen få utenlandske nettklinikker som tilbydde legekonsultasjon og resept. Siden den gang har myndighetene endret loven og det er ikke lenger lovlig å få tilsendt legemidler fra utlandet. Det er med andre ord ikke mulig å kjøpe astmamedisin fra utenlandske nettapotek, uansett hva disse måtte hevde. Medisin mot astma kan du med andre ord kun kjøpe fra norske apotek, inkludert godkjente nettapotek.

Forskjellige typer astmamedisiner

Som nevnt finnes det flere typer medisiner mot astma og en av disse er en gruppe legemidler som kalles hurtigvirkende beta2-agonister. Disse astmamedisinene virker innen få minutter og normalt i minst 4 timer, men ved kraftige antall kan virketiden være kortere. Ventoline og Airomri er eksempler på denne typen astmamedisiner.

Langtidsvirkende beta2-agonister virker også etter noen få minutter, men denne gruppen legemidler gir normalt effekt i 12 timer. Disse astmamedisinene brukes blant annet for å redusere plager om natten og Serevent er et eksempel på denne typen medisin. Atrovent er et eksempel på en astmamedisin i gruppen hurtigvirkende antikolinergika som løser kramper i luftveiene. Effekten skal merkes etter ca 15 minutter og vare i 4 til 6 timer.

Dette norske produktet styrker immunforsvaret og gir mange bedre helse

Med kombinasjonsmedisiner menes gjerne astmamedisiner som både inneholder langtidsvirkende beta2-agonist og kortison. Normalt brukes disse legemidlene for å få bedre kontroll på selve astmaproblemet og legg i den sammenheng merke til følgende. Disse kombinasjonsmedisinene har vist seg mer effektive enn bruk at kortison og langtidsvirkende beta2-agonist hver for seg. Legg også merke til at disse astmamedisinene i utgangspunktet gir noe høyere risiko for bivirkninger. Symbicort og Seretide er eksempler på denne typen legemidler.

Kortisoni inhalasjonsform demper betennelsen i luftveiene og anses som den mest effektive forebyggende behandlingen mot astma. I utgangspunktet anbefales denne behandlingen til alle som har kronisk astma og eksempler på denne typen astmamedisin er Pulmicort og Flutide. Kortison fåes for øvrig også som tabletter.

Viktig om astmamedisin

De fleste astmamedisin kommer i flere varianter og du kan normalt velge mellom pray, pulver eller som væske på forstøverapparat. Hva du bør velge vil legen din eller annet kvalifisert helsepersonell være behjelpelig med. De vil også kunne gi viktig informasjon om bruk, risikoen for bivirkninger, forsiktighetsregler, med mer. Denne informasjonen finnes også i pakningsvedlegget og på felleskatalogen.no.

Når det gjelder bivirkninger vil en god del brukere oppleve slike reaksjoner, men disse vil gjerne være milde og forbigående. Det vil si at de forsvinner når kroppen har vent seg til det nye legemiddelet. Hodepine, hjertebank, munntørrhet, kvalme og hodepine er eksempler på relativ vanlige bivirkninger, men risikoen vil variere alt etter hvilken astmamedisin som brukes. Legg ellers merke til at det ikke er alle som kan bruke de forskjellige alternativene, for eksempel grunnet annen medisinbruk, sykdom eller graviditet.