Virker Provexin gel mot hårtap?

Sist oppdatert

Er Provexin gel er produkt som virker mot hårtap? Hvor god er eventuell effekten? Meningene er delte og vi har gått grundig til verks for å undersøke om dette produktet er verdt pengene? Ingrediensene og forskning på disse er grunnlaget for vår vurdering av Provexin som blant annet inneholder et patentert ekstrakt.

Først litt generell informasjon om behandling av hårtap. Det er nemlig slik at dette er noe som tar tid og det gjelder uansett om du velger en gel som vi omtaler i denne artikkelen, et legemiddel som propecia, en laser måt hårtap, et kosttilskudd som TRX2. Det går gjerne noen måneder før du begynner å se tydelige resultater og gjerne et år eller to før du oppnå full effekt. I tillegg er det slik at de fleste midler mot hårtap må brukes resten av livet for å unngå «tilbakefall».

Virker det?

Vi begynner like godt med spørsmålet de fleste ønsker svar på, virker Provexin? Ja, vi er overbevist om at Provexin gel virker og at både menn og kvinner som lider av hårtap kan dra nytte av dette produktet. Den konlusjonen begrunner vi med studier fortatt i Sverige og Tyskland, samt med tilgjengelig kunnskap om ingrediensene i Provexin.  Nedenfor kan du lese mer om dette og det kan også nevnes at flere har delt sine gode erfaringer med Provexin.

Her finner du beste pris på Provexin

Legg imidlertid merke til følgende. Det er ikke alle som vil oppnå ønsket effekt fra Provexin. Det viser relevante studier og slik er det for så vidt med de aller fleste helseprodukter, inkludert legemidler. Vi vil likevel anbefaler Provexin, fordi den potensielle gevinsten er så stor sammenlignet med kostandene. For godt under tusenlappen får du i skrivende stund 4 måneders forbruk, noe som er meget rimelig.

Det positive

Provexin virker godt, skal vi tro studier med lovende resultater og en av disse studiene ble foretatt ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg.  I tillegg skriver forhandleren at det til sammen har blitt foretatt seks studier hvor 300 menn og kvinner deltok og hvor om lag 60 prosent fikk økt hårvekst og det i løpet av tre måneder. Dette ble oppnådd ved hjelp av det patenterte ekstraktet som Provexin bygger på.

I de den nevnte svenske studien fikk mer enn halvparten av deltakerne en økning i hårstrå på mer enn 50 prosent, mens om lag 30 prosent fikk en økning i antall hårstrå på hele 100 prosent. Den svenske studie kan du lese mer om her og på forhandlerens nettsider forklarer fagfolk mer om forskningen. Legg ellers merke til at studiene også viste følgende. Dess lengre tid hårtapet hadde pågått, dess dårligere ble resultatene.

Studiene er slik vi har forstått det foretatt på det det patenterte pollenekstraktet A100 og har blant annet blitt omtalt på dinside.no. Provexin inneholder imidlertid også andre ingredienser som er med på å sørge for at Provexin virker, blant annet Biotin og Vitamin E. På denne siden kan du lese mer om hvorfor og hvordan Biotin motvirker hårtap og på denne siden kan du lese mer om hvorfor Vitamin E også hjelper.

Det negative

En negativ ting er som nevnt at Provexin ikke virker for alle, men det finnes også andre ting. Enkelte kritikere har uttalt seg på diverse forum og en av tingene som nevnes er manglende informasjon om ingrediensene i Provexin. Det er en noe merkelig kritikk fordi denne informasjonen finnes lett tilgjengelig på forhandlerens nettsider. Nettsider som for øvrig er meget informative.

En annen ting som har blitt kritisert er den svenske studien og da pekes det på noe som kalles p-verdier. Enkelte kritikere hevder at disse verdiene tilsier at resultatet for denne studien skal forkastes, noe som er feil. Nå er ikke artikkelforfatteren noen ekspert på dette området, men en rekke eksperter uttaler at p-verdiene sier noe om en såkalt nullhypotese (at Provexin ikke hadde bedre effekt enn et placebo). Tallene i den svenske studien viser at dette ikke er tilfelle og at Provexin med overveiende sannsynlighet virker bedre. Les mer om p-verdier her.

En liten konklusjon

Det er om nevnt delte meninger om hvorvidt Provexin virker og noen 100 prosent sikkert svar kan vi ikke gi. Lovende forskning, effektive ingredienser og brukere med positive erfaringer tilsier imidlertid at dette produktet er verdt et forsøk. Vi kan på ingen måte garantere at Provexin virker for deg, men sannsynligheten for det er så stor at det er verdt å forsøke dette middelet mot hårtap.