Medisin mot klamydia

Sist oppdatert

I Norge finnes det to behandlinger mot klamydia. Det er Doxylin og Azitromax, hvorav førstnevnte normalt anbefales som førstevalg. Begge disse behandlingene er reseptbelagte og etter at de nye reglene kom i 2015, er det ikke mulig å kjøpe disse legemidlene lovlig på nett.

Kjøp på nett

Til og med september 2015 var det mulig å kjøpe Doxylin og Azitromax lovlig på nett, fra nettklinikker som tilbydde legekonsultasjon og resept. Fordelen med dette var at man slapp potensielt pinlige legebesøk, samt at det fantes alternativer til de ulovlige nettapotekene. Myndighetene satte imidlertid en stopper for denne muligheten og i dag er det ikke tillatt å få legemidler tilsendt fra utlandet, vel å merke for privatpersoner.

Dersom du har behov for medisin mot klamydia må du med andre ord skaffe resept og så foreta ditt kjøpe fra et vanlig norsk apotek, eventuelt et godkjent norsk nettapotek. Riktignok finnes det mange utenlandske nettapotek som tilbyr nordmenn disse produktene og gjerne uten resept. Disse er imidlertid ulovlige og de de tilbyr er i mange tilfeller falske kopier.

Doxylin eller Azitromax?

Legen eller andre som foreskriver behandlingen for deg vil avgjøre hvilket av disse legemidlene du bør bruke, men generelt sett er Doxylin førstevalget. For noen år siden var det imidlertid motsatt og etter det vi kjenner til er det en amerikansk studie som er grunnlaget for endringen. Den viste at Doxylin var effektiv i 100 prosent av tilfellene, mens Azitromax var effektiv i 96,8 prosent av tilfellene.

Årsaken til at Azitromax tidligere var førstevalget er behandlingsformen. Dette legemiddelet skal nemlig tas som en engangsdose på 1000 mg, noe som gir raske resultater. Doxylin skal derimot tas med 100 mg to ganger daglig i syv dager. Som nevnt vil den som foreskriver behandlingen avgjøre hva som er best for deg og det finnes blant annet andre anbefalinger for gravide.

Viktig om legemidler

Alle medisiner kommer med en risiko for bivirkninger og det gjelder også Azitromax og Doxylin. Noen av de bivirkningene som inntreffer hyppigst etter bruk av Azitromax er hodepine, kvalme, oppkast, men fordi dette er en engangsbehandling skal slike uønskede reaksjoner være av en kortvarig karakter. Fordøyelsesbesvær er den vanligste bivirkningen fra Doxylin og dette er en klamydia medisin som gjerne anbefales for personer som er sensitive ovenfor bivirkninger.

Utsatte grupper er personer som ikke bør benytte et bestemt legemiddel og blant annet bør ikke personer som er gravide, som ammer, eller som har en arvelig blodsykdom benytte Doxylin. Azitromax bør blant annet ikke benyttes av personer med psykiske problemer, med hjerteproblemer eller med nyreproblemer. Personer som er allergiske mot virkestoffene i en av disse medisinene mot klamydia bør heller ikke benytte det aktuelle legemiddelet. Viktig og utfyllende informasjon om utsatte grupper, bruk og bivirkninger finner du i pakningsvedlegget og på felleskatalogen.no

  • Her finner du pakningsvedlegget for Azitromax
  • Her finner du pakningsvedlegget for Doxylin
  • Her finner du tips om nettbestilling av Priligy
  • Her finner du tips om nettbestilling av kvisemidler